Divi Theme Workshop

Workshop Agenda

Upoznaćemo se sa osnovama Divi teme i napravićemo sajt koristeći istu. Da prikažemo pun potencijal teme, korisitćemo samo opcije koje sadrži Divi builder.
Iako nećemo pisati kod, u procesu kreiranja Divi Child Teme(ne brinite ako ne znate termin) upoznaćemo sa nekoliko alata koji olakšavaju i automatizuju sam rad sa kodom.
Završen sajt cemo migrirati na Cloudways hositng server.

1. Deo:
Podesavanje lokalnog servera i instalacija svežeg WordPress-a

2. Deo:
Instaliranje Divi teme, kreiranje Divi Child Teme i podešavanje alata za automatizaciju

3.Deo:
Izrada sata u Divi temi
Napravićemo sledeće stranice
Naslovna, O nama, Galerija, Usluge, Kontakt

4. Deo
Kreiranje naloga na Cloudways (Free trial)
Migracija lokalno napravljenog sajta na Cloudways server

5. Deo
Pitanja i odgovori

Privremeni API

USERNAME: SkipicZeljko

API: 166a0179b16d7376bf71f4a8f33d9530e68f62d1